Обединяването на районните съдилища в Елхово и Тополовград ще доведе до влошаване в дейността на ...
Днес ще се проведе националното външно оценяване по математика за учениците в VII и в X ...