Учението се проведе под ръководството на комисар Кольо Гяуров, директор на РД ПБЗН – Ямбол ...
В периода 20.06 – 22.06.2022 год. в Професионална гимназия “Стефан Караджа“ гр. Елхово, педагогически специалисти ...