Спасени от контрабанден трафик 897 старинни монети и археологически ценности бяха предадени от Териториална дирекция ...
На 22 юни се проведе един специален концерт–продукция на децата от школата по руски език ...
Агенцията за социално подпомагане започна да приема заявления за еднократна помощ от 300 лева за ...