РСПБЗН-Елхово информира населението относно повишената пожарна опасност по време на жътвена кампания 2021

  202 | Публикувано преди 2 седмици  | Общество

Във връзка с летния пожароопасен период и с узряването на зърнените култури, а също така и с повишаването на дневните температури и засушаванията, които предстоят, РСПБЗН-Елхово насочва вниманието на обществеността към следното:

С настъпване на етапа „восъчна зрялост“ в житните култури, повишаването на високите дневни температури през лятото, нараства драстично опасността от пожари. При възникване на пожари в тези условия горенето се характеризира с голяма скорост на разпространение. Това означава, че всяко запалване може да обхване големи площи от реколтата и да унищожи скъпоструващи селскостопански машини. Не са редки и случаите, когато пожари в сухи треви и стърнища обхващат горски масиви и/или намиращи се в непосредствена близост сгради.

Поради това всички юридически и физически лица, които извършват дейности в земеделските земи са длъжни да предприемат мерки за осигуряване на пожарната безопасност преди и по време на жътвената кампания, спазвайки изискванията на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. Те трябва да предприемат необходимите мерки за направа на пожарозащитни ивици, широки не по-малко от 6 м, покрай горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове, автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа, както и от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, газостанции, бензиностанции, около съоръженията на въздушните електропроводи. Юридическите и физически лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, са длъжни да използват в жътвената кампания технически изправна земеделска техника, отговаряща на изискванията на производителя за безопасна експлоатация, преминала годишен или периодичен технически преглед и оборудвана с необходимия вид и брой пожаротехнически средства.

Необходимо е с цел опазване на земеделските земи от пожари електроснабдителните, електроразпределителните, газоснабдителните дружества да извършват проверка на линейните си обекти, преминаващи през масиви с житни култури за спазване на изискванията на Наредба № 8121з-968. Също така органите и юридическите лица, стопанисващи пътищата и железопътните трасета, преминаващи през и/или покрай житни площи, са длъжни да поддържат почистен сервитута на пътя и ж.п. трасето от горими материали, сухи треви и храсти.

РСПБЗН-Елхово призовава собствениците и ползвателите на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по-висока отговорност при изпълнение на дейности в близост или в житните масиви за недопускане възникването на пожари в тях, както и към спазване на следните правила, свързани с пожарната безопасност през жътвена кампания 2021 г.:

– В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) е абсолютно забранено паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници.
– Не се допуска тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 м до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

С цел недопускане възникването на пожари, пожарникарите апелират за следното:
– Поддържайте в изправност използваната от вас земеделска техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в намиращи се в съседство земеделски земи, гори, сгради, съоръжения и др.!
– Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви, и в района на площадките и складовете за зърно и фураж!
– Не паркирайте превозни средства и не оставяйте такива да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж!
– Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение правилата за пожарна безопасност от лица, от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж!
– При пожар веднага съобщете на Единния европейски номер за спешни повиквания 112, като съобщите по възможност най-точно местоположението на пожара. Ако разполагате с подръчни средства и необходимите умения за това, можете да се опитате да гасите пожара. Изчакайте пристигането на пожарникарите и им окажете нужното съдействие!

Органите, осъществяващи Държавен противопожарен контрол и Превантивна дейност, стартират тематичните проверки по изпълнение на изискванията на Наредба №8121з-968/10. 12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, като на физическите и юридически лица, които виновно не са изпълнили задълженията си, предвидени в наредбата, ще бъдат съставяни актове за установяване на административни нарушения. Предвидената в закона санкция е глоба в размер от 200 до 2000 лв, а за маловажни нарушения – от 50 до 100 лв ( чл.265 от ЗМВР).
Абонирайте се за канала ни в YouTube

Харесайте страницата ни във Facebook


ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Благодарим Ви, че четете нашите новини!
Подкрепете дейността на единствената регионална медия в град Елхово - Elhovo.News. Благодарим Ви!

ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНО
Видео: Честит празник, любимо училище - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий " - гр. Елхово
Днес е светъл празник за всички славянски народи- денят, в който почитаме паметта на двамата солунски братя ... прочети още »
Отлично представяне за Георги Иванов в Националния кръг на олимпиадата по Информационни технологии
На 8 май 2021 г. се проведе Националният кръг на олимпиадата по ИТ, който и тази година ... прочети още »
ОФК Елхово победи Тракиец Кукорево като домакин
ОФК Елхово постигна победа с резултат 3:2 срещу Тракиец Кукорево в среща играна на стадиона в град ... прочети още »
ПГМСС “Ернесто Че Гевара” – с. Бояново ще бъде домакин на национално съвещание с директори на земеделски гимназии от страната
ПГМСС “Ернесто Че Гевара” – с. Бояново ще бъде домакин на национално съвещание с 30 директори на ... прочети още »
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Елхово-Болярово“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ... прочети още »
Учениците от 6-и и 11-и клас се връщат в клас
В графика за ротация на класовете, от днес към учениците от 5-и, 9-и и 12-и клас, в ... прочети още »