Честит празник на всички БИБЛИОТЕКАРИ

  106 | Публикувано преди 6 дни  | Общество

Важна и отговорна е вашата мисия от векове особено днес – да успеете да запазите любовта към книгата и да съхраните българският дух. С ре­ше­ние на МС от 2006 г. 11 май се оп­ре­де­ля за про­фе­си­о­на­лен пра­з­ник на би­б­ли­о­те­ка­ри­те, за­що­то би­б­ли­о­те­ки­те са съ­ще­с­т­вен и не­за­ме­ним ком­по­нент на кул­тур­на­та, об­ра­зо­ва­тел­на и ин­фор­ма­ци­он­на стру­к­ту­ра на об­ще­с­т­во­то. Ед­на би­б­ли­о­те­ка без би­б­ли­о­те­кар би пре­д­с­та­в­ля­ва­ла един го­лям склад за кни­ги, по­ме­ще­ние без ду­ша и све­т­ли­на. Ро­ля­та на би­б­ли­о­те­ка­ря е да за­па­з­ва на­т­ру­па­но­то на­с­ле­д­с­т­во на ци­ви­ли­за­ци­я­та за бъ­де­ще­то, да съ­х­ра­ни бъл­гар­с­кия дух и иден­ти­ч­ност, да тър­си най-пря­ка връ­з­ка ме­ж­ду ми­на­ло­то и дне­ш­но пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во на вре­ме­то. В то­зи сми­съл съ­в­ре­мен­ни­ят би­б­ли­о­те­кар не е па­си­вен член на пер­со­на­ла, а ак­ти­вен ор­га­ни­за­тор на ин­фор­ма­ци­я­та и за­с­тъ­п­ник на иде­я­та би­б­ли­о­те­ка­та да за­е­ме по­ла­га­що­то и се мя­с­то сред дру­ги­те кул­тур­ни и об­ра­зо­ва­тел­ни ин­с­ти­ту­ции в стра­на­та.

Че­с­тит пра­з­ник на вси­ч­ки би­б­ли­о­те­ка­ри в об­щи­на Елхово.Статията е публикувана на 11 май 2022


Абонирайте се за канала ни в YouTube

Харесайте страницата ни във Facebook


ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Благодарим Ви, че четете нашите новини!
Подкрепете дейността на единствената регионална медия в град Елхово - Elhovo.News. Благодарим Ви!

ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНО
Живко Иванов е сред 10-те финалисти за Годишните награди на Фондация "Енчо Керязов" в категория Спорт
Десетте най-силни кандидатури, които продължават към финала за Годишните награди на Фондация "Енчо Керязов", вече са ясни ... прочети още »
Поредно успешно представяне на ученици от ПГ „Св. Климент Охридски“ на Национална олимпиада по ИТ
На 14 май 2022 т.г. Диан Гинчев и Димитър Маджаров от 8А клас се явиха на финалния ... прочети още »
Награда от 11-ти Национален конкурс за шестокласничка от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово (+снимки)
Награда от 11-ти Национален конкурс за изработване на театрална кукла на любими литературни герои за шестокласничка от ОУ ... прочети още »
Загина шофьор, а 2 жени са ранени в жестока катастрофа близо до село Княжево
В тежка катастрофа загина шофьор на 61 г., а две негови спътнички са ранени и откарани в ... прочети още »
Окончателно – украинският шофьор, причинил катастрофа до Лесово, е осъден на 4 години затвор
Върховният касационен съд остави в сила решение на Апелативен съд – Бургас по делото за катастрофата край ... прочети още »
Даниел Иванов-Аоияма е едноличен водач на турнира в Токио
Даниел Иванов-Аоияма постигна шест поредни победи на започналия в края на миналата седмица турнир по сумо в ... прочети още »