Работна среща на общинска администрация с директори на образователни, социални и културни институции

Публикувано преди 1 година  |  Общество

Във връзка с приетия Закон за прилагане на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., ПМС №7/19 януари 2023 година и издадени указания на Министерството на финансите се проведе работна среща, организирана от общинска администрация.

На срещата присъстваха г-н Петър Киров – кмет на Община Елхово, г-жа Жана Драгоева – началник отдел „Бюджет, финанси и ТРЗ” и второстепенните разпоредители – директори на училища, детски градини, социални услуги и културни институции.

Целта на срещата бе запознаване, както с приетите промени в нормативните актове, така и новите моменти и изисквания, които следва да бъдат спазвани при тяхната работа. Кметът  на Община Елхово заяви, че са осигурени необходимите средства за трудовите възнаграждения и осигуровките на всички звена, като нивото им се запазва спрямо декември 2022 година. Г-жа Драгоева насочи вниманието към спазване на въведените законови ограничения и уведоми присъстващите за размера на месечното финансиране и сроковете за предоставянето на средствата, обезпечаващи нормалното функциониране на дейността им.

Всички директори и ръководители ще получат писмени указания за по – нататъшните си действия от общинска администрация, а те от своя страна трябва да изготвят предложения за капиталови разходи през бюджетната 2023 година, като опишат наименованието на обекта, заложените дейности и тяхната стойност. Същите ще бъдат разгледани на последващо заседание на ОбС-Елхово и включени в капиталовата програма на Община Елхово.

Всички тези указания, както и действията свързани с тяхното прилагане, остават в сила до приемане на Закон за държавния бюджет на Р България за 2023 г.


Статията е публикувана на 23 януари 2023

Следете ни в Google News Showcase
НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА