Допълнително обучение за децата в предучилищна възраст по проект в ДГ „Невен“ (+снимки)

7 ноември 2023 12:52  |  Образование

От началото на учебната година стартираха дейностите по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Тази година по Дейност 1 допълнително обучение по „Български език и литература“ са сформирани две групи с общо 12 деца от групите „Доброта“ – /3-4 г./ и „Детско царство“ – /5 г./.

Ръководители на групите са Ваня Иванова – старши учител и Петя Илиева –Дикова – учител в детска градина „Невен“.

Заниманията се провеждат в специално обособени стаи, които са оборудвани с всички необходими дидактични материали за ефективното провеждане на заниманията с децата.
Осигурени са индивидуални познавателни книжки и дидактични материали, които са закупени със средства по проекта.

Заниманията се провеждат извън установеното работно време на учителите и времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие с децата, което не нарушава организацията в групите и правото на децата да участват общите занимания на групите, в които са записани.

За провеждането на педагогическите ситуации по проекта се разработват програми и графици, които се утвърждават от директора на детската градина.

Темите, които се включват имат актуално съдържание и имат за цел да направят учебното съдържание още по – достъпно и разбираемо за децата. Възприемат гатанки, римушки. Възприемат и заучават наизуст стихотворения свързани с животни и разстения, любими герои. Чрез стихотворения надграждат знанията си за чистотата, личната хигиена и здравето. Възприемат кратки произведения от художествената литература. Драматизират с желание и интерес приказки. Откриват звуковете и сричките в думите и други знания необходими за създаване на готовността им за постъпване в първи клас.

През настоящата учебна година детска градина „Невен“ се включи с допълнителни мероприятия организирани по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Дейност 3 Работа с родители. През месец октомври бе проведен Тренинг с родители на тема: „Значението на детската градина за развитието на децата“. Освен родителите участие взеха и техните деца, което допринесе за още по-емоционалното и вълнуващо преживяване на всични участници. Ръководители бяха г-жа Иванова и г-жа Дикова, които бяха подготвили презентации, индивидуални, групови игри и драматизация на една от любимите приказки на децата „Дядо вади ряпа“. Проведеният тренинг даде възможност на родителите да се докоснат до ежедневието на децата, да усетят подкрепата и ролята на учителите за развитието на децата им, както и от първо лице да се запознаят с естеството на работата по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, по който детската градина работи вече 5 години.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО