Състезания на знанието в детска градина „Невен“ (+снимки)

8 ноември 2023 10:12  |  Образование

През настоящата учебна година работата на методическите обединения по образователни направления „Български език и литература, „Математика“, „Околен свят“, „Конструиране и технологии“, „Изобразително изкуство“, „Физическа култура“ и „Музика“ в детска градина „Невен“ е насочена към разработването на дидактични игри, ИКТ ресурси, които учителите членове на методическите обединения създават и прилагат в ежедневната си работа и включиха за провеждането на състезания между децата от различните възрастови групи.

Състезанието по образователно направление „Околен свят“  бе проведено през месец октомври под мотото „За да бъда здрав“ и „Храним се здравословно“,  между децата от групите „Бърборани-сладурани“ и „Детско царство“.

Г-жа Снежана Желева, г-жа Мария Георгиева и г-ца Женя Христова бяха подготвили игри, в които децата демонстрираха конкретни представи за плодове и зеленчуци; наблюдателност и любопитство към скрити и съществени признаци на плодовете и зеленцуците; за сравняване на надземни и подземни части на растенията; за стимулиране на инициативни прояви за опазване и съхраняване на богатствата на природата; за провокиране на екипност, творчество и добродетелност; за възпитаване на отзивчивост, пробуждане на детското любопитство и любознателност; за уменията на децата за поддържане на личната хигиена, опазването на здравето и за здравословното хранене.

За провеждането на дейността по образователно направление „Околен свят“ учителите бяха включили и дейност с родители – изработване на проекти от плодове и зеленчуци. Изложбата от изключително красивите и интересни фигури, които бяха изработили родителите и децата красяха фоайето на детската градина дълго време. Значението на добрата устна хигиена за човешкото здраве бе представено чрез беседа от мед. сестра Драгостина Драганова.

През месец октомври бе проведено за втора година в детската градина състезанието по образователно направление „Математика“ под мотото „Многознайко“, за провеждането му г-жа Диана Мартинова, г-жа Марийка Узунова и г-жа Венелина Драгоева бяха включили най-малките участници в детската градина, децата от групите „Усмивка“ и „Доброта“. За тях бяха подготвили игрите: „Цветни къщички“ – игра, в която децата се групираха по цветови признак. В играта „Едно и много“ сравняваха групи според броя на елементите им, като използваха термините „едно“ и „много“, а в играта „Покажи като мен“ определяха мястото на обект в пространството и използваха термините: горе, долу, отпред, отзад. За финал на състезанието изиграна музикално-подвиждана игра танц  на кръгчетата.

Макар малки, те демонстрираха увереност в собствените си възможности и тези на отбора. Целта на състезанието бе да се създадат предпоставки децата да демонстрират в условията на съревнование своите знания, умения и нагласи, като им се предоставят възможности за индивидуална и съотборна изява.

В началото на месец Ноемви бе проведено състезанието „Знам и мога“ по образователно направление „Български език и литература“ организирано от г-жа Ваня Узунова, г-ца Даяна Стойчева и г-ца Елвира Ставрева. В състезанието участие взеха най-големите, децата от група „Бърборани-сладурани“ и група „Слънце“, които демонстрираха знания в следните игри: „Кой е първия звук в думата“ – Игра за упражняване на уменията за правилно произнасяне на думи; Уменията децата да говорят ясно и отчетливо; За обогатяване на звуковата култура на децата – представите за звук и буква.

Игра ,,Състави изречение с думата‘‘ За развитие на  уменията на децата да конструират прости изречения по нагледна основа; Да се изразяват кратко и ясно.

,,Довърши изречението“ Игра за обогатяване уменията на децата да съставят прости разширени изречения по нагледна основа; За затвърдяване представата за значението на думата; За развитие на уменията за култура на речево общуване, като изслушват събеседниците.

Играта ,,Подреди епизодите на приказката“ Бе за развитие на уменията за ориентиране в последователността на сюжетното действие по илюстрации, изобразяващи основните моменти; За придобиване на увереност, когато говорят пред публика.

Игра – „С интерактивната мишка“ За затвърждаване представата за графични знаци /буквите/ и техните елементи; За запознаване децата с възможностите на новите технологии /интерактивните играчки/ за по-лесно и интересно учене.

Чрез подбраните игри за пореден път педагозите успяха да провокират и демонстрират способностите, уменията, мисленето и креативността на децата.

Изброените дейности провокираха  много настроение и усмивки както сред децата така и сред учителите.

Желанието, активността, ентусиазмът и знанията, които демонстрираха малчуганите, бяха възранградени със заслужени индивидуални и групови награди, емблеми, грамоти за отлично представяне в състезанията и тематични  дидактични игри поднесени от директора на детската градина г-жа Панчева.

Мили деца, гордеем се с вас!

Бъдете все така старателни, смели, уверени и любознателни!Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО