РИОСВ – Стара Загора със заключителна пресконференция представяща резултатите от изпълнението на проект за резерватите „Долна Топчия” и „Балабана”

Публикувано преди 6 месеца  |  Общество

ПроектПодобряване  природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия” и „Балабана” (№BG16M1OP002-3.007-0010-C01), Финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

РИОСВ – Стара Загора представя резултатите от изпълнението на проект „Подобряване  природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия” и „Балабана

РИОСВ – Стара Загора e бенефициент по „Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.” и организира заключителна пресконференция, на 21 ноември 2023 г., от 11.30 часа в Репетиционна зала в Народно читалище „Развитие – 1893 г.”, гр. Елхово, ул. „Родопи” № 1.

Проектът е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“. Той се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на обща стойност 1 489 422,96 лева, от които 1 266 009,51 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 223 413,45 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

В събитието ще вземат участие  членове на екипа по проекта, които ще представят изпълнението му пред медии и други заинтересовани институции.

 


Статията е публикувана на 17 ноември 2023

Следете ни в Google News Showcase


ИЗБОРИ 9 ЮНИ 2024


НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА