Съдия Пепа Чиликова ще изпълнява функциите на председател на Окръжен съд – Ямбол

9 юли 2024 16:25  |  Общество

С решение на Съдийската колегия, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, съдия Васил Петков, досегашен административен ръководител-председател на Окръжен съд – Ямбол, име повишен в длъжност съдия във Военно-апелативен съд. От днес, 9 юли 2024 г., той напусна заеманата досега длъжност и е назначен за съдия във Военно-апелативния съд в София. Решението на ВСС е на основание спечелен конкурс от съдия Петков, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, обявен още през 2021 г.

С решение на Съдийската колегия на ВСС за изпълняващ функциите административен ръководител-председател на Окръжен съд – Ямбол е определена съдия Пепа Чиликова, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Тя ще изпълнява функциите на административен ръководител-председател на Окръжен съд – Ямбол до провеждането на конкурс и встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Още един съдия от Окръжен съд – Ямбол очаква назначение във Върховен касационен съд – Гражданско отделение. С максимален резултат съдия Николай Иванов спечели конкурс за повишаване в длъжност, обявен през април, 2023 г.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО