Приключи проект “Да помогнем на човек в беда”

Публикувано преди 14 години  |  Общество

Постигнатите резултати от изпълнението на проект „Да помогнем на човек в беда” отчете екипът на проекта в Елхово, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

В заключителната пресконференция взеха участие кметът на община Елхово г-н Петър Киров, общински съветници, директорът на Дирекция „Социално подпомагане”, представители на Общинския клуб на хората с увреждания, , кметове на населени места, служители от служба ”Социални дейности” към община Елхово, представители на СНЦ ”Партньори за Европейско развитие – град Елхово”, медии, домашни помощници и потребители на услугата „Домашен помощник”.

Реализираните дейности по проект ”Да помогнем на човек в беда”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, схема за безвъзмездна финансова помощ “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 2 представи пред аудиторията г-жа Венета Димитрова – ръководител на проекта. Присъстващите имаха възможност да видят и изработеният по проекта филм, отразяващ цялостната дейност по проекта на Сдружение „Партньори за Европейско развитие – град Елхово”.

На участниците в пресконференцията бяха представени резултатите от втората анкета проведена сред домашните помощници и потребителите на услугата „Домашен помощник” и направения сравнителен анализ на двата етапа на анкетата – в началото и края на проекта.Последваха коментари и се изказаха мнения по изпълнението на проекта. Присъстващите изразиха всеобщо мнение, че целите на проекта са постигнати, от такива проекти имат нужда, както хората с увреждания, за да се подобри качеството им на живот, така и домашните помощници, които чрез работата си осигуряват доход за издръжка на тях и семействата си.

Кметът на община Елхово г-н Петър Киров изказа своята удовлетвореност от изпълнението на проекта и от създалото се партньорство между общината и Сдружението и заяви, че ще продължава да подкрепя проектите и инициативите организирани от Сдружението, насочени в социалната сфера. Той съобщи на присъстващите, че е спечелен и нов проект за предоставяне на услугата „Домашен помощник” – проект „Подай ръка на човек в беда”. В този проект Сдружението е партньор на общината и контактите в съвместната им работа ще продължат.

Присъстващите дадоха положителна оценка на цялостното изпълнение на проекта и надеждата, че такива проекти ще има още много, за да се постигне максимално задоволяване на нуждите и потребностите на хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора на територията на община Елхово.


Статията е публикувана на 26 септември 2010

Следете ни в Google News Showcase


ИЗБОРИ 9 ЮНИ 2024


НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА