Съветниците в Болярово гласуваха за кандидатстване по различни проекти

  180 | Публикувано преди 11 години  | Общество

Общинският съвет на Болярово проведе своето редовно 39-то заседание. В четвъртък общинските съветници обсъдиха и приеха отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление. Бяха гласувани отчетът на вестник „Крайгранична искра” за отразяване на проблемите в общината и работата на общинската администрация с предложение за бюджет за 2011 г., отчетът за социалните дейности в общината по Обществената трапезария, Дневния център за стари хора в град Болярово и Дома за стари хора в село Воден. Прие се и отчетът за работата на кмета на кметство Стефан Караджово Трифон Милчев. Общинските съветници обсъдиха и гласуваха докладни записки относно: предоставяне под наем на земеделски земи /пасища и мери/, общинска собственост, на територията на общината; отмяна на чл. 45, ал. 1 от Наредба № 9 на Общински съвет – Болярово за реда и условията за издаване на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи; подписване на споразумение по програма „Глобални библиотеки – България”; кандидатстване на община Болярово по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 4, операция 4.1, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” с проекти: „Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на град Болярово” и „Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на град Болярово и село Воден”; предложение на Областния управител на основание чл. 198е, ал.5 от Закона за водите за разглеждане на въпроси от Асоциация по ВиК – Ямбол на заседание на 12.11.2010 г. и съгласуване позиция и мандат по поставените въпроси от дневния ред на общото събрание от Общински съвет на община Болярово; съгласие за кандидатстване в партньорство с община Стралджа и община Тунджа с проектно предложение в рамките на приоритетна ос I „Добро управление”, приоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия: BG 051PО002/10/1.3-04; кандидатстване на община Болярово по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3, мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” с проект „Изграждане на екопътека с места за отдих в с. Воден, община Болярово.Статията е публикувана на 29 октомври 2010
Абонирайте се за канала ни в YouTube

Харесайте страницата ни във Facebook


ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Благодарим Ви, че четете нашите новини!
Подкрепете дейността на единствената регионална медия в град Елхово - Elhovo.News. Благодарим Ви!

ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНО
Снимки и видео: Патронен празник на ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово
На 02.12.2021 г. ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово, отбеляза своя патронен празник – 135 години ... прочети още »
Всички ученици се връщат в клас при тестване веднъж седмично
Учениците се връщат в клас при тестване веднъж седмично. Това съобщи пред медии министърът на здравеопазването д-р ... прочети още »
В област Ямбол се е повишил интересът към ваксинация с бустерни дози
В област Ямбол се отчита повишен интерес към поставяне на бустерни дози от ваксините срещу COVID-19. През ... прочети още »
До края на декември искаме данъчните облекчения за деца чрез работодател
Нови по-високи данъчни облекчения ще могат да ползват родителите на деца и деца с увреждания. Данъчната отстъпка ... прочети още »
Днес е Световният ден за борба със СПИН
За поредна година международната общност отбелязва 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН. Тази година ... прочети още »
В Одрин отбелязаха 1 милион туристи за алъш-вериш от България само за тази година
Колкото повече олеква турската лира спрямо българския лев, толкова повече туристи от България идват на пазар в ... прочети още »