Професионална гимназия „Стефан Караджа“ гр. Елхово със спечелен нов проект по Програма „Еразъм+“

6 юли 2020 13:52  |  Образование

Професионална гимназия „Стефан Караджа“ гр. Елхово ще стартира следващата учебна година с изпълнение на дейности на проект по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност I „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. За изпълнение на дейностите по проекта училището планира да проведе мобилности на 20 ученици от гимназията от 11 и 12 клас за две практически обучения в Унгария- две ученически професионални практики, във всяка от които ще вземат участие по 10 ученици. Първата мобилност ще се проведе през месец юни 2021г. и в нея ще участват 6 ученици, изучаващи специалността „Електрически машини и апарати“ и 4 ученици със специалност „Машини и съоръжения за заваряване“. Втората мобилност ще се проведе през месец август 2021г. с участието на 10 ученици, изучаващи специалност „Екскурзоводско обслужване“, придружени от по двама учители.

С осъществяване на учебната практика, в различни условия и среда се цели повишаване на професионалните умения на участниците, разширяване на културните и социални познания. Мобилностите ще допринесат и за по- успешна реализация на националния и европейския пазар на труда.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО