Допълнителна работа по български език и литература в ДГ“Надежда“, по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Публикувано преди 4 години  |  Образование

След възстановяване дейността на ДГ“Надежда“, след епидемичната ситуация, създала се в страната, се възобнови и работата по български език и литература. Сформираха се пет групи с различен брой деца, чиито родители приеха мерките за безопасност в градината и подписаха декларация, че децата ще посещават детска градина. Ръководители на групите са Грета Стоянова, Кина Димова, Женя Михайлова, Елена Ламбова и Мария Куртева. Учителите изготвят тематична програма и по определен график организират и провеждат допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Акцентира се на художествената литература, звуковата култура на децата, развиване на фонематичен слух, граматически правилна реч, както и на обогатяване на речника на децата. С познати текстове и приказки се организират театрализирани игри и драматизации. В края на месец март по проекта във всички групи бяха поръчани и закупени образователни материали, които сега са в помощ на децата в групите.

Обособени са три помещения, в трите сектора, за провеждане на допълнителните форми. Децата обичат да слушат приказки, да изпълняват различни словесни упражнения и техники, моделират дума и изречение, изпълняват роли на познати герои с радост. Когато се работи в малки групи или индивидуално, както често се случва, децата отбелязват напредък. През летните месеци те усвояват пропуснатото програмно съдържание, учат се да говорят правилно и научават нови думи, в различни игрови ситуации.


Статията е публикувана на 9 юли 2020

Следете ни в Google News Showcase
НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА