Снимки: Ученици от ПГ „Стефан Караджа“ гр. Елхово придобиха практически умения в Будапеща, Унгария

6 октомври 2021 14:22  |  Образование

В конферентната зала на Професионална гимназия „Стефан Караджа“ гр. Елхово бе представена презентация за отчитане дейностите по проект „Стъпка по стъпка за професионално образование“ по Програма „Еразъм+“.

През месец август възпитаници на гимназията със специалности „Екскурзоводско обслужване“, „Електрически машини и апарати“ и „Машини и съоръжения за заваряване“ изпълняваха ключова дейност по проекта- образователна мобилност – работа на реални работни места в Будапеща, Унгария. В продължение на 2 седмици учениците работиха  в унгарските фирми „Portum Lines Kft“, „River Ride Kft“, „Begavill- 2003 „ Kft , „Fogado intezmenu Ilogistic“ Kft.

Осъществяването на учебните практики в различни условия и среда имаше за цел повишаване на професионалните умения на участниците, разширяване на културните и социални познания.

Учениците добиха ясна представа и опит по професиите, които изучават. В свободното си време разгледаха забележителностите на Будапеща и опознаха културата и историята на Унгария. Запознаха се и обмениха опит с много нови хора, наставници и ментори.

Постигнати резултати от мобилността са: придобиване и подобряване на професионални умения и компетенции, отговарящи на съвременните изисквания на пазара на труда, развиване на способности за професионална и социална адаптация, изграждане на самочувствие за успешна реализация в конкурентна среда.

На участниците в мобилността бяха връчени сертификати от директора на ПГ „Стефан Караджа“- инж. Снежана Връцова.

Ученици и учители споделиха мнение, че при нова възможност с удоволствие биха участвали отново в проект към програма „Еразъм+“ .

Учениците добиха ясна представа и опит по професиите, които изучават. В свободното си време разгледаха забележителностите на Будапеща и опознаха културата и историята на Унгария. Запознаха се и обмениха опит с много нови хора, наставници и ментори.

Постигнати резултати от мобилността са: придобиване и подобряване на професионални умения и компетенции, отговарящи на съвременните изисквания на пазара на труда, развиване на способности за професионална и социална адаптация, изграждане на самочувствие за успешна реализация в конкурентна среда.

На участниците в мобилността бяха връчени сертификати от директора на ПГ „Стефан Караджа“- инж. Снежана Връцова.

Ученици и учители споделиха мнение, че при нова възможност с удоволствие биха участвали отново в проект към програма „Еразъм+“ .

е, които изучават. В свободното си време разгледаха забележителностите на Будапеща и опознаха културата и историята на Унгария. Запознаха се и обмениха опит с много нови хора, наставници и ментори.

Постигнати резултати от мобилността са: придобиване и подобряване на професионални умения и компетенции, отговарящи на съвременните изисквания на пазара на труда, развиване на способности за професионална и социална адаптация, изграждане на самочувствие за успешна реализация в конкурентна среда.

На участниците в мобилността бяха връчени сертификати от директора на ПГ „Стефан Караджа“- инж. Снежана Връцова.

Ученици и учители споделиха мнение, че при нова възможност с удоволствие биха участвали отново в проект към програма „Еразъм+“ .Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО