Допълнителна работа по БЕЛ в ДГ“Надежда“ (+снимки)

Публикувано преди 2 години  |  Образование

Продължава допълнителната работа с деца, невладеещи български език. По предварително подбрани теми по български език и литература, ежедневно се реализират дейности по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. В града е сформирана една група, с ръководител Таня Кръстева, поради честото отсъствие на останалите деца в групите, а в двата филиала , в селата Бояново и Маломирово, са сформирани 4 групи, с ръководители Радостина Недева и Христина Иванова в Бояново и Стелиана Янакиева и Жанета Караникова в Маломирово.

Децата проявяват интерес към предлаганите занимания и с желание участват в дейностите. След всеки приключен пакет, който включва 10 педагогически ситуации, всяко дете получава удостоверение, в което са описани неговите постижения и напредък, както и необходимостта от допълнителна работа в различните направления на българския език. Закупени са много и разнообразни образователни материали, с които учителите са обогатили местата, в които работят с децата и това дава възможности за пълноценна работа, а на децата им е интересно да работят с новите образователни книжки и игри. Заучават се стихотворения, слушат художествена литература, влизат в роля, като пресъздават качествата на различни герои от приказки и разкази , с костюми и маски. Работата с децата дава резултат и те все повече обогатяват речника си, говорят правилно, запознават се с повече художествена литература и стават все по-уверени.


Статията е публикувана на 11 май 2022

Следете ни в Google News Showcase
НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА