ОС Елхово проведе днес своето редовно заседание

17 ноември 2010 21:14  |  Общество

На заседанието на ОС Елхово днес общинските съветници разгледаха внесената от кмета на Община Елхово г-н Петър Киров докладна записка относно издаване на записна заповед от Община Елхово в полза на Държавен фонд земеделие – разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане на договор по мярка обновяване и развитие на населени места от програмата за развитие на селските райони за проекта „Основен ремонт на уличната мрежа в град Елхово”. През 2009 година Община Елхово разработи проектно предложение за основен ремонт на уличната мрежа в град Елхово. Проекта предвижда основен ремонт на ул. „Александър Стамболийски” от бензиностанцията до автоспирката на завод Елпром, от улица Царибротска до обходен път юг, и основен ремонт на улица „Победа” от ул. „Пирин” до „Петко Д. Петков”. На 8 октомври тази година в гр. София бе сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Държавен фонд земеделие – разплащателна агенция и Община Елхово за изпълнение на проекта. Съгласно изискванията на наредба на Министерство на земеделието и храните, при подаване на заявка се изисква записна заповед в полза на разплащателната агенция в размер на 110% от стойността на авансовото плащане покриваща срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с 6 месеца и решение на ОС за одобряване на записната заповед. С този документ се гарантира, че Община Елхово ще изпълни договора на изпълнение на обекта. ОС Елхово упълномощи кмета на Община Елхово да подпише записната заповед в размер на 1 061 000 лв. за обезпечаване на авансовото плащане за отпускането на финансовата помощ по проекта на град Елхово „Основен ремонт на улична мрежа”.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО