Свикват общо събрание на членовете на ОФК Елхово

4 януари 2024 14:58  |  Спорт

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ – ЕЛХОВО“ свиква общо събрание на членовете си. Общото събрание се свиква на основание член 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

В дневния ред на заседанието са включени точки, които засягат избор на нов Управителен съвет, както и избор на нов Контролен съвет.

Събранието ще се проведе на 9 януари 2024 година от 14:00 часа в старата ритуална зала на град Елхово. При липса на достатъчно кворум събранието се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе независимо от броя на явилите се членове, поясняват от организацията. Поканата е отправена към всички заинтересувани лица и свързани с футбола в Елхово.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО