НСИ: Средната месечна работна заплата в област Ямбол в края на 2023 година е 1 627 лева

Публикувано преди 2 месеца  |  Общество

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на декември 2023 г. са 27.2 хиляди. В сравнение със същия период на предходната година намаляват с 1.4%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на декември 2023 г. в обществения сектор са 7.1 хил., а в частния – 20.2 хиляди. Спрямо края на септември 2023 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.3%, а в частния сектор намаляват с 0.4%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.8%, а в частния сектор бележат спад с 3.1%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на декември 2023 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.6%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.6% и „Образование“ – 9.7%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за октомври 2023 г. е 1 628 лв., за ноември – 1 601 лв. и за декември – 1 650 лева.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата е 1 627 лв., като спрямо предходното тримесечие нараства с 3.8% и е с 496 лв. по-ниска от същия показател за страната.

В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 2 086 лв., а в частния – 1 466 лева.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Образование“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

През четвъртото тримесечие на 2023 г., област Ямбол е на 17-то място спрямо другите области в страната по размер на средната брутна работна заплата. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 2 900 лв., Варна – 1 966 лв. и Враца – 1 965 лв., а най-ниско в областите Видин – 1 397 лв., Благоевград – 1 417 лв. и Кюстендил – 1 424 лева.


Статията е публикувана на 22 февруари 2024

Следете ни в Google News Showcase
НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА