Община Елхово подписа договор за изграждане на нова сграда „Дом за стари хора“ в град Елхово

Публикувано преди 1 месец  |  Общество

Кметът на Община Елхово г-н Петър Гендов подписа договор за финансиране по Инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

Чрез този договор предстои изграждане на изцяло нова материална база „Дом за стари хора“ на територията на град Елхово в двора на Защитено жилище на ул. „Чаталджа“. Сумата, която е отпусната е в размер на 1 373 795  лв. – изцяло безвъзмездно финансиране, а срокът на изпълнение според справка в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) е 20 месеца. От Община Елхово имат амбициите строително – монтажните дейности да стартират през месец май тази година.

И към този момент социалната услуга, предоставяна от Община Елхово се извършва в базата в село Чернозем, а след успешното изпълнение на проекта, същата вече ще се извършва в град Елхово, в съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст.

Подписването на този договор става възможно след разработване на проекта от ръководството на Община Елхово в предходния мандат, а с решение на Общински съвет Елхово от януари 2023 год. бе дадено съгласие Община Елхово да кандидатства с този проект, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.

В проекта е предвидено да бъде извършена доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на стойност близо 100 000 лева, които средства са включени в общата отпусната сума.


Статията е публикувана на 10 април 2024

Следете ни в Google News Showcase


ИЗБОРИ 9 ЮНИ 2024


НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА