Занятие на тема “Везната на живота – превенция на рисковото поведение“ с учениците от ОУ “Св .Св. Кирил и Методий“- гр. Елхово

Публикувано преди 1 месец  |  Образование

На 15.04.2024г. по инициатива на Училищната комисия за превенция на асоциалното поведение, бе проведено занятие на тема “Везната на живота – превенция на рисковото поведение“ с учениците от шестите класове  на ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Елхово. Лектори бяха представители на Превантивно – Информационен център – гр. Ямбол.

След представяне на драматична история, описваща реален случай на зависим, на учениците бе дадена възможност да разсъждават върху въпросите „Кои са рисковите фактори, които водят до употреба на психоактивни вещества?“, „Кои са защитните фактори предотвратяващи употребата на психоактивни вещества?“, „Към кого да се обърнем за помощ, ако приятелят ни е попаднал в беда?“.

Занятието премина в приятна атмосфера и при активно участие. На учениците бяха представени интересни материали, последвани от дискусия и работа по групи върху работни листи, насочващи вниманието върху зависимостите и вредните последици от употребата на психоактивните вещества.


Статията е публикувана на 19 април 2024

Следете ни в Google News Showcase


ИЗБОРИ 9 ЮНИ 2024


НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА