За четвърта поредна година ПГ „Свети Климент Охридски“ гр. Елхово взе участие в Национална програма „Иновации в действие“

23 май 2024 12:30  |  Образование

От 2020 година, училището ни бе включено в Списъка на иновативните училища и за период от три години беше използван метода на преподаване „учене чрез правене“.

От същата година се включихме и в НП „Иновации в действие“, като демонстрирахме познанията си пред иновативни и неиновативни училища от различни краища на страната.

Партньорството между образователните институции създава възможности за целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др.

От 24.04. до 26.04.2024 г. домакини по мобилността бяха ЧСУ „Рьорих“ – София. Освен Гимназията гости имаше и от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Кърджали и СУ „Васил Левски“ – Стара Загора. В София бяха споделени добри практики в прилагането на иновативни методи на организация на учебния процес, както и иновацията на училището, свързана с „Петте елемента“ – учене извън класната стая. Програмата включваше и посещение на Софийската опера и балет и възможност да се посети балетна постановка. От Регионален музей София бе организирана интерактивна обиколка на нашата столица – „По следите на мъдростта“.

Значението на думата „иновация“ според Тълковния речник означава нововъведение, креативност, творчество, а словосъчетанието „иновации в действие“ можем да отнесем за колектива на СУ „Васил Левски“.

От 08.05. до 10.05.2024 г. в Актовата зала, кабинета по география и икономика и учебния център в Зоопарка се реализираха занятия, подготвени и преподадени по нов начин, с нови технологии и нова организация на учебния час. На мобилността присъстваха и експертите от РУО Стара Загора – Мария Цоловска, старши експерт КСО и Митко Пеев, старши експерт начално образование, които имаха възможност да присъстват на част от уроците. Бяхме свидетели на уроци, свързани с българската шевица и нейното значение, опазването чистотата на планетата Земя и исторически факти и събития.

При приключване на мобилността, всички училища – гости получиха за спомен арт фотоалбум със снимки, за да отнесат по места.

Отчитаме, че споделянето на иновации е положително и влияе добре на обучението на учениците и тяхното възпитание в самостоятелност, работа в екип и упоритост. Не на последно място, обаче е и ползата от споделения опит между учителите. Засега националната програма „Иновации в действие“ остава сравнително лесна за осъществяване, но много ползотворна за обмяна на добри практики, между преподаватели от различни краища на България.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО