В-к „Делник“: Много двойки на националното външно оценяване

6 юни 2013 09:54  |  Образование

matВсеки пети седмокласник от Ямболска област е получил двойка на националното външно оценяване по математика, а всеки седми е с оценка 2.00 на външното оценяване по български език и литература тази година. От област Ямбол няма седмокласник, който да е с пълна шестица на външното оценяване по български език и литература, а от изпита по математика пълните шестици са едва 4 за областта.

1194 е броят на седмокласниците, които са се явили на задължителното национално външно оценяване по български език и литература на 21 май в петте общини на Ямболска област. От тях 182 са получили оценка 2.00. Най-много са слабите оценки в община Ямбол – 115, като обаче това е и общината с най-голям брой седмокласници – 578, явили се на изпита по български език и литература. Докато в община Ямбол всеки пети седмокласник се оказва с двойка, то резултатите от изпита са по-слаби за община Елхово, където всеки 4 ученик е с оценка 2.00. За областта най-високи са резултатите на седмокласниците от община Стралджа, където едва 1 от 11 ученици има двойка, следвана от община Болярово с една слаба оценка е всеки девети седмокласник и община „Тунджа”, където един от 7 ученици е с двойка.

4 са в Ямболска област пълните шестици от националното външно оценяване по математика, провело се на 23 май, като 2 от тях са получили ученици от община Болярово и 2 – ученици от община Ямбол. Общият брой на явилите се на това външно оценяване ученици в областта е близо 1200.

Общината, в която са се явили най-много седмокласници, отново е Ямбол, като техният брой е 766. 167 от тях са получили слаби оценки от изпита. Между 120 и 150 е броят на седмокласниците, които са държали изпит във всяка от общините Елхово, Стралджа и„Тунджа”, а двойките за всяка община варират между 23 и 32. Най-малобройни от областта са седмокласниците, явили се на национално външно оценяване в община Болярово – едва 24, от които само един е получил оценка 2.00.

От 10 до 12 юни включително седмокласниците ще получават служебни бележки с оценките от приемните изпити. От 17 до 21 юни учениците, които са решили да кандидатстват в гимназия или в средно общообразовятелно училище, ще подават документите си за участие в приема, като ще бъдат уведомявани писмено дали са допуснати. Списъците с приетите ученици на първи етап на класиране ще бъдат изнесени най-късно до 26 юниСледете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО