Районен съд – Елхово участва в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

7 юни 2024 20:25  |  Образование

Районен съд – Елхово участва в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2023/2024 година, реализирана съвместно от Висш съдебен съвет, Министерството на образованието и науката и органите на съдебната власт. Училище – партньор по програмата бе Профилирана гимназия „Св.Климент Охридски“ град Елхово.

Основната цел на програмата е повишаване информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България. Участие в дейностите взеха около 200 ученици от осми до дванадесети клас на профилираната гимназия.

Лектори по програмата бяха съдия Мартина Кирова – Административен ръководител – Председател на Районен съд – Елхово, Даниела Трендафилова – съдия по вписванията и Мария Никова – административен секретар на съда.

Представени бяха следните теми:
„Превенция срещу употреба на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица“.; „Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите“.; „Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им“.; „Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското насилие“.; „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите“.

Като заключителна среща с учениците за обобщаване на наученото в рамките на Образователната програма и проверка на получените знания бе организира викторина. Всички участници в програмата получиха грамоти и награди.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО