Полуинтернатните групи при училище „Хаджи Димитър” село Гранитово приключиха учебната година

14 юни 2013 17:18  |  Образование, Снимки

setНа 15.06.2013 година приключи успешно работата по ПРОЕКТ BG  051РО001 – 3.1.06 „ Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес ” по Оперативна програма  „ Развитие на човешките ресурси ”  съфинансирана от Европейския съюз за учебната 2012- 2013 година. В училище „Хаджи Димитър” село Гранитово тя бе организирана в пет полуинтернатни групи – три в начален и две в среден курс. В тях се обучаваха 98 ученици.

Чрез разнообразни дейности се целеше повишаване качеството на учебно-възпитателния процес. В часовете по самоподготовка учениците имаха възможност да усвоят по-добре преподаденото учебно съдържание, да преодолеят пропуски в знанията си чрез консултации от възпитателите и индивидуална работа с всеки от тях. Разнообразните дейности – писане на домашни работи, решаване на допълнителни задачи и упражнения, съставяне и попълване на текстове и таблици, занимателни задачи, рисуване на илюстрации, писане на съчинения и други повишиха знанията на учениците и ограничиха риска от отпадане.

В часовете по занимания по интереси чрез забавни дейности се развиваше детското мислене, предотвратяваше се умората от учебните занятия. Тук учениците играеха, пееха, танцуваха, рисуваха, моделираха, конструираха, разказваха, слушаха любима музика. Включваха се в изработването на различни украси, участваха в конкурси.

В часовете по организиран отдих и спорт учениците от полуинтернатните групи почиваха, организирано спортуваха, развиваха физическата си дееспособност и укрепваха своето здраве.

С голямо желание те се включваха в спортни състезания, викторини, коледуване, лазаруване. Участваха в конкурса за забавна песен под надслов „Светът има нужда от нашата песен”, в конкурси за детска рисунка на тема „Водата – извор на живот”, „Великден” , „Космос”, „Не си ти, когато си пиян и надрусан”, в последния от които нашата ученичка Виделина Атанасова от трети клас беше наградена.

Разнообразните дейности удовлетворяват учениците – участници в ПРОЕКТ BG  051РО001 – 3.1.06 „ Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес ”, а родителите са доволни от това, че децата им успяват.

Работата в полуинтернатните групи се оценява като успешна от родители и учители.[nggallery id=“1070″]Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО