Снимки: „Да запазим природата чиста” – беседа по проект „Вдъхновени от природата” на НК ”За чиста околна среда” към ПУДООС, МОСВ в ЦДГ”Надежда”

20 юни 2013 13:39  |  Образование, Снимки

decaДнес в група „Щурче” с учителка Людмила Митева се проведе организирана ситуация на тема”Да запазим природата чиста”. Целта беше децата да се научат да пазят природата чиста и да разберат смисъла на разделното събиране на отпадъци. В хода на беседата децата отговаряха на въпроси :” Като идвате в детската градина , прави ли впечатление има ли по улицата и тротоара разхвърляни отпадъци?”; „ Защо трябва да пазим природата чиста?”; „Как ске чувствам в среда със замърсен въздух и отпадъци?” Децата изразиха своето отношение към опазването на околната среда, като дадоха различни и смислени отговори: „Няма да ни е приятно.”; „ Ще има много болни хора.”;”Няма да ни е приятно да играем навън сред природата.”; „Няма да има чиста природа, животните и растенията ще загинат.”;”Ще ядем замърсени плодове и зеленчуци.”;”Ще дишаме замърсен въздух .”; „Ще ни болат и сълзят очита.” И много други.

Беше изготвен постер с въпросите и отговорите на децата. Те затвърдиха познанията си за опазването на околната среда, за да бъдат здрави хората, за да живеят в чиста среда животните и растенията.

Мнението им беше потвърдено от четивата в книжките за Флупи, който се разболял от замърсения въздух и мръсната вода. Флупи им стана любим герой с преживяванията си. В тетрадките децата изразиха своето отношение към коя група деца биха желали да бъдат: тези, които чупят и замърсяват природата или тези, които се грижат за нея и я опазват.

Създаването на „Жив кът” в детската занималня с растения, билки, хербарий, енциклопедии и образователни табла, наложи разместване на центровете, при което децата съ с своите учителки отделиха торби с отпадъци – хартия, стъкло и пластмаса, които занесоха в кофите за разделно събиране. Разбраха, че рециклирането им ще позволи повторното им използване.

В създадените екокабинет и т.нар.”жив кът” децата ще имат възможност да се грижат сами за растения и животни, да се запознават с добри практики по опазване на околната среда и да станат активни участници в грижите за нея., ще наблюдават промените в  живата и нежива природа и ще се научат да се съобразяват с тях. Децата си обещаха да нарисуват картина за чиста природа, предпоставка за здраве и весели игри, в която да отразят свои лични впечатления и преживявания.[nggallery id=“1082″]Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО