Елхово е сред общините, които ще могат да санират още жилищни блокове, по програма за засегнатите от енергийния преход региони

21 юни 2024 09:44  |  Общество

Общо 36 общини в най-силно засегнатите от климатичния преход области ще могат да кандидатстват за 196.4 млн. лв. за енергийна ефективност. Става въпрос за общините от областите Перник, Кюстендил и Стара Загора, както и 10 общини, свързани с Маришкия басейн, които попадат в рамките на териториалния обхват на Фонда за справедлив преход – Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково и Елхово. 

От 18 юни до 19 септември тези общини могат да подават проектни предложения за саниране на жилищни блокове по програмата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедностпо Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г. Схемата за енергийно обновяване на жилищни сгради и справяне с енергийната бедност предвижда хората, чиито сгради бъдат одобрени, да получат 100% безвъзмездно финансиране на всички дейности.

Проектите ще се подават от кметовете, като преди това те трябва да проведат процедури по събиране на заявления и да сключат споразумения със съответните сдружения на собствениците. Като част от документацията сдруженията на собствениците могат да приложат списък с енергийно уязвими лица, но това става след тяхно изрично съгласие.

Наличното финансиране за областите Перник и Кюстендил е по 33,6 млн. лв. за всяка община, а бюджетът за област Стара Загора и 10-те допълнителни общини е 129,2 млн. лв. Минималното финансиране за един блок е 50 000 лв., а максималното – 9,5 млн. лв. Изисква се сградите да са проектирани и строени преди 26 април 1999 г.

Работата по проектите започва със закъснение заради късното приемане на териториалните планове за справедлив преход. България загуби 100 млн. евро от фонда в края на 2022 г., защото пропусна тогава да подаде плановете. В крайна сметка рискът за загуба на пари и през 2023 г. бе избегнат, а плановете бяха пратени за одобрение в Брюксел.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО