Открит урок на тема „Наркотични вещества“ бе изнесен в Професионална гимназия „Стефан Караджа“ гр.Елхово

28 юни 2024 13:49  |  Образование

В края на учебната година в Професионална гимназия „Стефан Караджа“ гр.Елхово се проведе открит урок на тема „Наркотични вещества“ бе изнесен, Гости на урока бяха директорът инж. Снежана Връцова и учители. Урокът бе проведен в STEM кабинета от Виолета Трингова – старши учител по химия с участието на Яна Димова –инспектор Детска педагогическа стая гр. Елхово. Урокът съдържаше презентация по темата, интерактивни модели на молекули от платформата Mozabook, показващи в 3D изображение химичния строеж и състав, тест, върху който учениците да работят и покажат своите знания. Учениците с интерес оцветяваха електронните формули и намираха отговорите в медийната библиотека на приложението. За повече убедителност бе представен химичен опит на взаимодействие на етанол с белтъчно вещество. Инспектор Димова запозна учениците със строгостта на закона за притежание, разпространение и продажба на наркотици. Учениците гледаха кратък, но драматичен видеоклип за наркозависим тинейджър. Проведе се откровен разговор с тях какво знаят и какво са  виждали, свързано с темата. Предизвиканото оживление в класната стая показа, че всеки урок е важен.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО