29 юни – Национален ден на безопасността на движението по пътищата

28 юни 2024 13:55  |  Образование

На 29 юни се отбелязва Националния ден на безопасността на движението по пътищата. На това бе посветена изминалата седмица в ДГ „Надежда“ – децата се запознаха и обогатиха още повече знанията си за правилата за безопасност и поведение  при движение. Във всяка група се проведоха обучаващи беседи, дидактични игри и различни дейности, които привлякоха вниманието на децата и нагледно демонстрираха как трябва да се пазят на пътя.

Децата от гр. „Звънче“ с учители Грета Стоянова, Станка Хаджиева и пом.-възпитател Диана Топчиева, затвърдиха знанията си за правилата за безопасно движение по улицата,  като си припомниха лесни правила с помощта на стихчета и весели гатанки. Апликираха и светофар, като запомниха значението на всеки един от трите цвята. Звънчетата вече знаят, че всеки на улицата трябва да спазва правилата и да бъде с повишено внимание за по-голяма безопасност.

В занималнята на група „Маргаритка“ с учители Пенка Стоянова, Стелиана Янакиева и пом.-възпитател Мима Чапкънова, децата разгледаха табла за безопасно движение, на които показаха правилно поведение на улицата. С отпадъчни материали си изработиха колички и направиха макет с пешеходна пътека. Разбраха, че на улицата има строги правила и трябва да ги спазват малки и големи.

Децата от гр. „Славейче“ с учители Женя Михайлова, Ваня Недялкова и пом.-възпитател Румяна Янчева, поканиха своите приятели от гр. „Червена шапчица“, с които изгледаха интересен  филм по безопасност на движението. Краткото филмче провокира интересна беседа, в която участие взеха всички деца и показаха колко много знаят за правилата за движение, пътните знаци и поведението си като пешеходци и пасажери в автомобил. Госпожите на двете групи бяха приготвили интересни гатанки, които децата отгатнаха с лекота.

Децата от гр. „Славейче“ решиха сами да нарисуват интересни рисунки, изобразяващи различни ситуации на пътя, пътни знаци, кръстовище, светофари и пешеходни пътеки. Направените рисунки ще бъдат подредени в изложба, за да могат малките деца в детската градина да видят, познават и знаят опасностите на пътя и безопасните места, на които да се чувстват сигурни. Много интересен за занимания беше и макетът на кръстовище в групата. Децата бяха и шофьори на автомобили и пешеходци. В последния ден, преди ваканцията, заедно със своите учителки децата отидоха до близкото кръстовище, където на място имаха възможност да разгледат знаци, пешеходни пътеки и да преминат от единия тротоар до другия, сигнализирани със светлоотразителни жилетки. През цялата седмица децата имаха различни занимания по безопасност, което им даде възможност да си припомнят правилата за движение на пътя.

Децата от гр. „Червена шапчица”, заедно със своите учителки Елена Ламбова, Жулиета Георгиева и пом.-възпитател Николина Димова, тази седмица наблегнаха на обогатяване на знанията по БДП. Поставиха и изпълниха следните задачи:

    • Да се припомнят на децата основните опасности на пътя.
    • Да се изградят модели на поведение на пътя, основани на знания, умения и отношения, като посетиха възлово кръстовище в близост до ДГ.
  • Да се създадат условия за затвърдяване на наученото чрез участие на децата в подходящи и насърчаващи успеха дейности – изработката на постери и включването на децата в сюжетни игри като участници в пътната обстановка.

Съвместно с гр. “Славейче” гледаха образователно филмче по БДП – припомниха си и затвърдиха основните си знания за пътната обстановка, превозните средства и правата и задълженията на всички като пътници и пешеходци.

Децата в група „Щурче“ с учители Таня Кръстева, Калинка Калева и пом.-възпитател Златка Ташева, организираха интересни дейности. Наблюдаваха в реална среда движението на кръстовище, близо до детската градина. Припомниха си елементите на уличното платно, къде е безопасно да се движат, как и къде трябва да пресичат, какво ни „говорят“ пътните знаци.  Децата бяха участници и в сюжетно-ролевата игра „На улицата има правила“,  която допринесе за затвърждаване на пътната им култура.

Играта е основна дейност в детската градина, а възпитанието и обучението по БДП, съпроводено със сюжетно-ролеви игри, помага на децата да овладеят социалните роли – шофьор, пешеходец, както и правилата за движение, регулирани от избраната ролева позиция. Периодичното провеждане на подобни дейности спомагат на децата да се изградят у тях елементарни представи и понятия за пътното движение,  да се развиват защитните им механизми  като участници в пътното движение. Така те приложиха на практика наученото през учебната година.

Цялата тази кампанията е насочена не само към децата, но и към техните родители, защото те дават личен пример и пътната безопасност е отговорност на цялото общество.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО