Снимки: Инициативата Иви и Енчо в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Елхово

evnЗанимателни обучения за енергия и екология е израз на социалната отговорности дългосрочния ангажимент на EVN България към обществото.

В основата на проекта е залегнала програма за обучения по енергийна ефективност, осъществявана повече от 40 години в училища на Република Австрия. Образователните и помощни материали, изготвени по проекта, представляват адаптиран вариант на австрийските, който е съобразен с учебното съдържание и учебните програми по предметите, изучавани в 2 и 3 клас на българското училище. Те са предназначени за провеждане на занимания в рамките на часа на класа.

У нас инициативата стартира през 2009 год. Всяка година към нея се присъединяват нови училища на територията на югоизточна България. От миналата учебна 2012/2013 година към тази инициатива се присъедини и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Елхово.

През настоящата учебна година третокласниците продължиха своето участие в програмата за обучение на EVN – България „Енергийна ефективност – в училищата“. Чрез проекта по забавен и достъпен начин бе привлечено вниманието на учениците към обществено значими теми – към проблемите, свързани с безопасността, с разумното и пестеливо използване на електрическата и топлинна енергия, тъй като именно те са неизменна част от живота на съвременния човек. Другият важен акцент в обучението бе опазването на енергийните ресурси и разумното отношение към природата.

Енергийната ефективност се превръща в един от водещите аспекти в живота на хората, затова както EVN България, така и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Елхово, счита за свой естествен дълг към обществото възпитанието на една съвременна култура на енергопотребление и зелено мислене у децата – бъдещето на България.

За да се даде възможност на учениците да покажат наученото в „Часът на Иви и Енчо“, занимателните обучение за енергия и екология и да изразят, чрез творчество отношението си към разумното използване на енергията, в края на учебната година EVN България, организира конкурс „Нашите енергийни съвети“ – книжка на класа със съвети за безопасно и пестеливо използване на енергия.

Конкурсът бе по желание. В него взе участие всяка една паралелка от третокласниците – 3 А клас с класен ръководител Р. Койчев, 3 Б клас с класен ръководител П. Мартинова и 3 В клас с класен ръководител М. Райчева. Преди изработването на книжката всяко дете се постара да събере полезни съвети за безопасно и пестеливо използване на енергия от роднини и приятели. Тези съвети бяха обсъдени и обобщени в клас, след като бяха събрани в книжката.

Всеки ученик участвал в съставянето и получи индивидуален подарък – пъзел. Някой от най-интересните книжки ще бъдат публикувани на Интернет страницата на EVN България.

Учениците от 2 клас се включиха в него с рисунки и разказ. С най-добрите творби EVN България ще организира изложби в офисите на за обслужване на клиенти.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО