Снимки: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово се сдоби с два нови съвременни компютърни кабинета

10 юни 2014 15:28  |  Образование, Снимки

dvaДостъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Навлизането на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност. Обновената материална база и Интернет достъпа на българските училища са гаранция за провеждане на модерен и ефективен учебен процес. Целта на НП „Информационни и комуникационни технологии в училище“ е да се модернизира образователния процес чрез: въвеждане на актуални ИКТ иновации в училищата; изграждане/обновяване на зони за безжичен достъп (тип Wi-fi); внедряване на национална платформа за електронно обучение; насърчаване на достъпа до електронни ресурси.

В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ –гр. Елхово бяха оборудвани два нови съвременни компютърни кабинета по НП „Информационни и комуникационни технологии в училище“ на МОН. Единият кабинет е с терминали /работни места/ с общо предназначение, а другият кабинет – терминали /работни места/ с видео интензивни приложения: за видео-обработка, CAD системи, HD видеои други. Изградената Wi-fi мрежа в учебните зали допринася допълнително за по-успешното реализиране на учебния процес.

Работата в кабинетите е както отговорна, така и много интересна. Учениците с интерес работят в часовете и обогатяват своите умения и знания за информационните технологии.

Г-жа Диана Пейчева представи урок по информационни технологии в VIIа клас. Гости бяха: г-жа Тинка Атанасова-директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, г-н Ханджиев-ПДУД, учители и възпитатели. Урокът премина под формата на електронна комуникация между учител и ученик с помощта на софтуера Net Support School. Седмокласниците с лекота изпълняваха поставените задачи и показаха своите умения. Г-жа Атанасова пожела на учениците да се забавляват учейки се в новите кабинети, както и да обогатяват знанията си.

Изучаването на информационни технологии в училище повишава ефективността на учебния процес на модерното училище.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО