Снимки: Наградиха деца от община Елхово взели участие в общински конкурс на тема „Насилието няма лице“

11 юни 2014 17:37  |  Образование, Снимки

decasdМестната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Елхово организира конкурс за плакат със социално-превантивна насоченост на тема: „Насилието няма лице“. В конкурса бяха поканени за участие всички ученици от община Елхово от 3-ти до 8-ми клас включително. На поканата откликнаха ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово и ОУ „Хаджи Димитър“ – с. Гранитово с общо девет творби, всички те на млади талантливи деца от общината.

Учениците имаха за задача да разработят една от следните две свързани помежду си теми: „Насилието —убежище на слабия духом, овладей гнева!“ или „Насилието няма лице, изрази себе си! Бъди съпричастен!“

Творбите на участниците бяха свързани с темата на конкурса и носеха ясно доловимо критично отношение към насилието между подрастващите, независимо от проявените му форми.

Жури в състав Куман Сталев и Стоян Нейчев, (художници – бел. ред) имаше сложната задача да оцени работите на децата. Седем бяха тези, които бяха отличени в този конкурс, а именно: Калина Димитрова /5-ти клас/, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово; Симона Тодорова /6-ти клас/, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово; Анна Янчева /6-ти клас/, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово; Георги Желязков /6-ти клас/, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово; Теодора Стоянова /3-ти клас/, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово. Желязко Желязков /7-ми клас/, ОУ „Хаджи Димитър“ – с. Гранитово и Илияна Джонджорова /6-ти клас/, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО