Информационна седмица по проблеми, свързани с опасностите в интернет мрежата в Ямбол

21 февруари 2011 13:17  |  Общество

Информационна седмица по проблеми, свързани с опасностите в интернет мрежата стартира от днес. Инициативата е на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Ямбол, в партньорство с Центъра за обществена подкрепа „Усмивка”. Кампанията се осъществява със съдействието на Детска педагогическа стая и е посветена на Международния ден за безопасен интернет.

В рамките на седмицата, обществени възпитатели и членове на МКБППМН, както и специалисти от ЦОП „Усмивка”, ще проведат беседи и дискусии с децата по проблема „кибертормоз”. Центърът за обществена подкрепа е включен като партньор при приемане и насочване към националната линия за онлайн безопасност. Линията е създадена по проект, подкрепен от Европейската комисия в рамките на програмата „Безопасен интернет. Като част от кампанията е разработена анкета за учениците, ще бъдат раздадени и дипляни.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО