90% от запитаните в анкетата са съгласни община Елхово да вземе заем за оборотни средства за ремонт на улична мрежа в Елхово

21 февруари 2011 13:50  |  Общество

Днес приключва анкетата, в която попитахме читателите на нашия сайт – „Одобрявате ли община Елхово да вземе заем за оборотни средства за изпълнение на проект “Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово?”. В анкетата до този момент взеха участие общо 212  души от които, положително са отговорили 190 души или 90% от запитаните. С категорично отрицателен отговор до този момент са отговорили 13 души или 6% от запитаните, а с отговор „Не мога да преценя” са гласували  едва 9 души или около 4% от запитаните в анкетата.

Напомняме Ви, че миналата седмица се проведе обществено обсъждане за поемането на дългосрочен общински дълг за оборотни сресдства за изпълнение на проект “Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово” по Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007 – 2013 година. Проектът включва извършване на основни ремонти на улици “Александър Стамболийски” от бензиностанцията до автоспирката на ЗЕАЧ (завод „Елпром”), “Александър Стамболийски” от ул. “Царибродска” до обходен път Юг, както и основен ремонт на ул. “Победа” от ул. “Пирин” до ул. “П. Д. Петков”.

Решението дали това ще се случи или не, ще вземат общинските съветници, понеже те ще трябва да гласуват дали община Елхово ще кандидатства за този заем или не.

[poll id=“7″]Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО