Община Елхово и Тунджа са лидери по удостоверения за продължително и постоянно пребиваване на граждани от ЕС

21 февруари 2011 15:15  |  Общество

Към настоящия момент на територията на област Ямбол живеят 402 чужденци, които са с разрешен статут на постоянно пребиваване. Това са основно граждани на Украйна и Русия, членове на семейства на български граждани, установени в по-голямата си част в гр. Ямбол. Два пъти повече – 817 са гражданите на Европейския съюз и членове на техните семейства, които притежават удостоверения за продължително и постоянно пребиваване. Европейските граждани продължават да инвестират макар и с по-бавни темпове в недвижими имоти в селските райони, като техният брой е най-голям на територията на община Елхово и община Тунджа.

През 2010 г. от група “Миграция” при ОД МВР – Ямбол са издадени 54 разрешения за продължително пребиваване на чужденци и са обработени са 11 молби за постоянно пребиваване. На граждани на ЕС са издадени 171 удостоверения за продължително и постоянно пребиваване. Извършени са 32 съгласувателни процедури за издаване на визи за дългосрочно пребиваване в Р.България и са заверени 377 покани – декларации за частно и бизнес посещение.

В група “Миграция” при ОД МВР – Ямбол са наложени 13 принудителни – админстративни мерки по Закона за чужденците в Република България, от които 12 забрани за излизане от страната и 1 за отвеждане до границата.

Оптимизиран е контролът по пребиваването на чужденци като са извършени общо 168 проверки по местоживеене и адресни регистрации на частни адреси и хотели.

/Радио Сливен/Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО