Снимки: Учениците от СОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Болярово празнуват ”Деня на розовата фланелка”

Публикувано преди 9 години  |  Образование, Снимки

Picture-012[1]Учениците от СОУ”Д-р Петър Берон”-гр.Болярово отбелязаха”Деня на розовата фланелка” на 25 февруари 2015 г. с мероприятия, организирани от местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

За първа година в училището се чества ”Деня на розовата фланелка”, който е известен като Ден за борба с насилието в училище и се празнува последната сряда на февруари. На този ден учениците носят розово, за да изразят своята позиция и неприемане на тормоза в училище Много деца днес бяха облечени в розово и закичени със специално изработени за събитието стикери, за да изразят своята позиция-”не” на насилието.

Празникът беше предшестван с много инициативи- стена с послания, изписани на детски ръчички, рисунки, табла. Децата от втори и четвърти клас прочетоха предсмъртното писмо на Лора Граймс на 14 години, която била системно тормозена от съучениците си. А част от учениците от четвърти, пети и шести клас поздравиха всички присъстващи с танц-послание против насилието. По един ученик от всеки клас пусна балон със своето послание против насилието. Гостите на тържеството : общинският кмет Христо Христов, заместник-кметът и председател на МКБППМН Нина Терзиева и началникът на отдел ”Хуманитарни дейности и европрограми” София Минева, както и г-н Гаджуров- директор на училището, също пуснаха розови балони със своето послание към децата за ненасилие, защото любовта е по-силна от насилието и само тя може да го победи.

И децата от полуинтернатните групи по Проект ВG051РO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес по Оперативна програма”Развитие на човешки ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз се включиха с желание в мероприятията, посветени на празника. В часовете по занимания по интереси бяха проведени беседи на тема:”Видове насилие в училище”,”Да бъдем по-добри”. В салона на училището беше поставена постоянна изложба със заглавие “Не на тормоза”.

Надяваме се, че учениците от община Болярово ще станат по-добри и разумни.

Picture 008 Picture 009 Picture 011 Picture 012 Picture 013

Picture 014 Picture 015 Picture 017 Picture 018

 


Статията е публикувана на 27 февруари 2015

Следете ни в Google News Showcase
НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА