ЕЛХОВО КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ПО МЯРКА 321 НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 ГОДИНА

26 септември 2010 20:56  |  Общество

Община Елхово ще представи за одобрение  проект по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година, Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.

Приоритетни по програмата са дейности, насочени към строителство, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения, както и за изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт / спортни и младежки центрове и др./ Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 100 % от общите допустими разходи по проекта. Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекти, представени от общини е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер – левовата равностойност на 3 000 000 евро.

Проектът на обшщина Елхово предвижда реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в село Бояново, реконструкция и доизграждане на многофункционална спортна зала в гр. Елхово, преустройство на съществуваща сграда – киносалон в Център за детски и младежки дейности. Обектите са част от Стратегическите приоритети, цели и мерки на Общинския план за развитие за периода 2007-2013г.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО