Оферти за публикуване на реклама в Elhovo.News

ОПИСАНИЕ Размер в px ЦЕНИ
30 дни
А1 Банер в дясна колона най-горе 300 х 250 200 лв.
А2 Банер в дясна колона (втори) 300 х 600 180 лв.
А3 Банер в дясна колона (трети) 300 х 250 100 лв.
А4 Банер главна страница под „Общество“ динамичен 100 лв.
А5 Банер главна страница под „Криминално“ динамичен 100 лв.
А6 Банер над всяка новина динамичен 200 лв.
А7 Банер под всяка новина динамичен 170 лв.

– Цените включват изработка на рекламен банер (JPG, GIF) съобразени с изискването и желанието на Възложителя

– Еднократно публикуване на материал в раздел Общество – 100 лева

– Посочените цени са в лева, а за политически реклами и съобщения оскъпяването е пет пъти.

Плащане: по Банков път

Забележка: Посочените цените са крайни и към тях не се начислява ДДС

Последна актуализация 16 август 2022 год.


Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им не по-късно от 40 дни преди изборния ден и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Заплащането се извършва предварително.

В срок от 30 работни дни след изборния ден доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. Информацията се предоставя по образец, утвърден от Сметната палата.

Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват и на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник. Информацията се публикува на интернет страниците им в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Сключени договори за Парламентарни избори 2022 – 2 октомври

01. Договор Коалиция ГЕРБ-СДС