Снимки и Видео: Първо тържествено заседание на ОбС-Елхово (+пълен запис)

5 ноември 2019 15:42  |  Видео, Общество, Снимки

На 5 ноември 2019 година от 10.30 часа в заседателната зала на община Елхово се състоя първото заседание на новоизбрания Общински съвет – град Елхово. Заседанието се свиква от областния управител със заповед на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, вр. чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление.

След прозвучаването на химна на Република България, Областният управител г-н Димитър Иванов откри тържествената сесия и покани г-жа Василка Джондрова-Иванова – Председател на ОИК-Елхово за връчване на удостоверенията на новоизбраните кметове на община, кметове на кметства и общински съветници. Удостоверения получиха Петър Киров – кмет на община Елхово, кмет на с. Гранитово Христо Гечев, кмет на с.Маломирово Мара Калчева, кмет на с. Бояново Веселина Пехливанова, кмет на с. Изгрев Сашо Ангелов, кмет на с. Лесово Димитър Бившев, кмет на с. Малък Манастир Киро Хаджиев, кмет на с. Пчела Георги Хаджиев, както и новите общински съветници Блага Георгиева, Десислава Славова, Димитър Биволаров, Йовка Иванова, Мария Петрова, Николай Тончев, Снежана Делчева, Станка Хаджиева, Янко Георгиев, Красимир Кръстев, Стоян Овчаров, Стоянка Маджарова, Татяна Дюлгерова, Димитър Загоров, Димитър Гинчев и Кирил Стоилов. От избраните общински съветници отсъства Мария Атанасова, която практически все още не е общински съветник.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на община Елхово и да работя за тяхното благоденствие”. След това новите кметове и съветници подписаха клетвените декларации.

ВрИД кмет на Община Елхово г-жа Пепа Кючукова предаде тържествено кметската огърлица с герба на общината на избрания за четвърти пореден мандат кмет г-н Петър Киров.

Областният управител Димитър Иванов, на основание чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА даде думата на най-възрастният съветник Стоян Овчаров да открие и ръководи първото заседание на Общински съвет с дневен ред:

1. Избор на Председател на Общински съвет.
2. Разни

По време на дебатите по първа точка постъпиха две предложения за председател на ОбС-Елхово. ПП ГЕРБ предложи за председател Николай Тончев, а от БСП за България предложиха Стоянка Маджарова. След тайно гласуване с 11 от 16 гласа бе избран за Председател на ОбС-Елхово Николай Тончев, който бе председател на ОбС-Елхово в последните два мандата 2011-2015 и 2015-2019 година. За кандидатурата на Стоянка Маджарова гласуваха 5 общински съветника.
Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО