Сменяме джипито си до края на работната седмица

29 декември 2011 13:01  |  Общество

До края на работната седмица здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар и да направят избор на нов. Всеки, който иска да направи такава смяна, трябва да закупи регистрационна форма за постоянен избор, след което да представи здравноосигурителната си книжка и документ за актуален здравноосигурителен статус на новоизбрания семеен лекар. Отписването от регистъра става без уведомяване на предишния лекар. Това, както и включването в пациентската листа на новоизбрания лекар, се извършва по служебен път от районната здравноосигурителна каса.

В случаите, когато здравноосигуреното лице направи нов избор на общопрактикуващ лекар, новоизбраното лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ изисква по подходящ начин извлечение от здравното досие от предишния семеен лекар. Последният се задължава в едномесечен срок от датата на постъпване на искането, да изготви и представи по подходящ начин необходимата документация на новоизбрания личен лекар. Когато здравноосигуреното лице не е посещавало предишния си общопрактикуващ лекар, същият издава служебна бележка, с която удостоверява липсата на здравно досие.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО