Последен ден за пререгистрация на фирмите

30 декември 2011 10:25  |  Общество

Огромни опашки пред гишетата на Агенцията по вписванията, за да подадат документи за пререгистрация на фирмите си.

Дори и към края на работното време на служителите в агенцията вчера, продължаваха да идват хора и да се присъединяват към чакащите на опашка. Някои от собствениците на фирми честно си признаха, че са разбрали за задължителната пререгистрация едва вчера, но в рамките на един ден са успели да попълнят всички необходими документи и да си извадят удостоверение за актуално състояние от съда. Други пък са знаели отдавна, но поради многото си ангажименти не са успели по-рано да дойдат в Агенцията по вписванията. Не всички, обаче, бяха разбрали точно какви са необходимите документи и на място установяваха, че трябва да попълнят още някое заявление.

Във връзка с изтичане срока за пререгистрация, е удължено работното време на служителите в службите по регистрация всеки работен ден до края на година – от 07,00 ч. до 18,00 часа. Това на практика означава, че всички еднолични собственици, които до 18:00 днес не подадат документи за пререгистрация ще бъдат заличени, но ще трябва да платят и глоба. За това някои от хората днес дори бяха склонни да рискуват и да подадат документите си без да са напълно сигурни, че са ги попълнили правилно само и само да получат входящ номер преди да е изтекъл крайният срок.

Фирмите имаха 4 години, за да се пререгистрират. Все още е под въпрос колко точно фирми, регистрирани като еднолични търговци ще бъдат заличени служебно от регистъра на Агенцията по вписванията. Тази съдба може да сполети близо 460 000 ЕТ, ако до утре техните собственици не се явят пред гишетата на агенцията. От следващата година започва процедура за ликвидация на АД и ООД, които не са подали документи за продължаване на регистрацията. Те ще влязат в специален списък, за да се даде възможност на кредиторите им да поискат обявяването им в несъстоятелност или ликвидация. И в тази сфера се запази старото българско правило за чакане на последния момент.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО