Обновиха ул. Момчил войвода и ул. Охрид в град Елхово (+видео и снимки)

1 септември 2023 14:47  |  Видео, Общество

Община Елхово продължава работата си по изграждане на нова и подобряване на съществуващата пътна инфраструктура в Елхово.

Голяма част от дейностите, които се извършват са заложени в капиталовата програма на Община Елхово и се реализират изцяло със средства от общинския бюджет.

На финален етап са строително-монтажните дейности по основния ремонт на улиците „Охрид“ в участъка от ул. „Марица“ до ул. „Чаталджа“ и „Момчил Войвода“ в участъка от ул. „Ангел Вълев“ до ул. „Черно море“.

Положена е нова двупластова асфалтова настилка, нови бетонови бордюри от двете страни, които пред гаражите са понижени, възстановени са тротоарните плочки, които са демонтирани при подмяната на бордюрите. С цел осигуряване на достъпна среда в кръстовищата бордюра също е понижен. Ще бъдат направени хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

Припомняме ви, че през месец ноември 2022 г бе извършена и реконструкция на водопровод по ул.”Момчил Войвода” в участъка от ул.”Охрид“ до ул. „Ангел Вълев“, практика, която се спазва последното десетилетие при обновяване на улици на територията на общината.

В момента текат ремонтни дейности и по ул. „Лом“ в участъка от ул. „Ал. Стамболийски“ до ул. „Чаталджа“. Предвижда се да се демонтира съществуващата паважна настилка и да се направи нова двупластова асфалтова настилка.

Стартираха и дейностите по основен ремонт на улица „Черно море“ в участъците от ул. „Чаталджа“ до ул. „Драгоман“ и от „Драгоман“ до ул. „Ал. Стамболийски“.

Дейностите се реализират по проект „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово по мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020“.

С всички строително – монтажни дейности Община Елхово цели да възстанови уличните настилки и да гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностни води, като и да подобри транспортно-експлоатационните характеристики на улиците, като повиши безопасността на автомобилното движение.

Ремонтирането на тези улици е продължение на започналата политика на Община Елхово ежегодно да обновява улици в града, а въпросните улици ще се добавят към дългия списък от улици, част от основната пътна артерия на град Елхово, които бяха обновени през последните години.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО