ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Елхово продължава работата по проект за средищните училища

Публикувано преди 12 години  |  Общество, Снимки

През учебната 2012/2013 година в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Елхово продължава работата по Проект ВО051РО001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Чрез целодневното обучение се извършва идентифициране, развиване и удовлетворяване на таланти, интереси и потребности на учениците, осигурява се специализирана помощ при подготовката им и максимално оползотворяване на свободното им време чрез развиване на система от извънкласни дейности.

В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Елхово са организирани 12 Полуинтернатни групи, в които са включени 285 ученици от I до VIII клас. В ПИГ са включени деца от всички класове, които родители са подали заявление, включително и деца от Елхово. Възпитателната работа в ПИГ е подчинена на общите цели на училището, но същевременно е съобразена с потребностите и интересите на учениците, насочени и към осмисляне на свободното им време. С не традиционни форми на работа се предизвика у тях радост и удовлетворение от училищния живот и от техния личен принос за обогатяването му. Полуинтернатните групи създават предпоставки за общуване и опознаване на децата от различни социални, етнически и културни общности. Личността на ученика се развива всекидневно в мултикултурна и конкурентна среда чрез учебни и творчески дейности. [nggallery id=“653″]


Статията е публикувана на 5 октомври 2012

Следете ни в Google News Showcase
НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА