Открита педагогическа ситуация в IV-та група „Бърборани-сладурани“ при ДГ „Невен“ (+снимки)

Публикувано преди 2 месеца  |  Образование

През изминалата седмица във връзка и изпълнение на дейностите за квалификация  от плана на РУО – Ямбол за учебната 2023/2024 година, градина „Невен“ бе домакин за провеждането на открита педагогическа ситуация, целта на която беше даване на методически насоки за учители с малък педагогически опит.

На методическата работна среща присъстваха г-жа Татяна Славова – старши експерт по предучилищно образование РУО – Ямбол, г-жа Калина Гюрова – директор на ДГ „Здравец“ – град Болярово и учители от ДГ „Здравец“ – град Болярово, ДГ „Надежда“ – град Елхово, учител на групата за деца от предучилищна възраст при ОУ „Св. Св Кирил и Методий“ и учители от ДГ „Невен“.

Откритата педагогическа ситуация бе проведена в IV-та група „Бърборани-сладурани“ от старши учител Красимира Михалева, която е учител с шестнадесет годишен педагогически стаж.

Ситуацията бе по образователно направление „Математика“ на тема: „Числата до седем“. Въпреки трудното за овладяване съдържание,  г-жа Михалева включи изключително голямо разнообразие на дидактически методи и средства – подвижни игри, песни, ИКТ технологии: ВееВоt – програмируема, интерактивна мишка,  работа с компютърва мишка за съединяване на разработен от учителя „Математически пъзел“ в пратформата LedrningApps и др.

Дидактичните и интерактивни игри, които г-жа Михалева предложи на децата бяха:

1.“Математически пъзел“-интерактивна игра

Цели и задачи: Затвърдяване на уменията за събиране и изваждане на числата до 7 на практическа   основа, чрез добавяне и отнемане на елементи от дадено множество

Очаквани резултати: Децата да възприемат събирането като практическо добавяне, а изваждането – като отнемане на част от група.

2.“Игра с  мишка“-интерактивна игра

Цели: Затвърдяване на представата за числото седем и цифрата му.

Очаквани резултати: Децата броят до седем и се ориентират в пространството.

3.“Екипна игра по групи“-дидактична игра

Цели и задачи:

1 гр. – Извършват практическо прибавяне, като нанизват гривни по зададена схема.

2 гр. – Извършват практическо отнемане, като отбелязват съответната цифра  с жетони.

3 гр. – Отброяват и сравняват елементи, като поставят знак „по-голямо“, “по-малко“ или „равно“

4 гр. – Отброяват предмети, като ги съотнасят със цвета и цифрата на купичката.

Очаквани резултати: Децата сравняват броя на обектите (до 7) в две множества. Възприемат събирането като практическо добавяне, а изваждането – като отнемане на част от група.

4. “Танцувай и преброй“ – подвижна игра

Цели и задачи: Затвърдяване на представата за числото седем и цифрата му.

Отброява звуци  и ги съотнася към съответната цифра

Очаквани резултати: Децата броят до седем.

5.“Гатанки“-подвижна игра с топка

Цели и задачи: Затвърдяване на представите за числата до 7 и цифрата им.

Очаквани резултати: Децата откриват мястото на число в цифровата редица.

В края на педагогическата ситуация изключително вълнение и положителни емоции проводираха наградите, които всички деца получиха във виртуалната „Dojo“ стая.

Представената открита практика и познавателните възможности, които демонстрираха бъдещите първокласници от група „Бърборани-сладурани“ беше добрият пример за съвременното предучилищно образование и възпитание, което трябва да се организира и провежда в детските градини, за да може да отговори на потребностите децата ни днес, с богат набор от дидактически средства, добре подготвени и мотивирани за работа педагози.

 


Статията е публикувана на 22 февруари 2024

Следете ни в Google News Showcase
НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА