Разбиха мит за дългото говорене по телефона – не причинява тумор на мозъка

11 март 2024 16:59  |  Здраве

В рамките на мащабно международно проучване COSMOS, инициирано от Каролинския институт в Стокхолм и Имперския колеж в Лондон, са изследвани повече от 250 000 потребители на мобилни телефони, за да се установи дали при тези, които използват мобилни телефони интензивно и продължително време, рискът от мозъчни тумори е по-висок от този при останалите. Проучването, публикувано в Environment International, не установи връзка между използването на мобилни телефони и риска от мозъчни тумори.

Разпространената употреба на мобилни телефони и други безжични комуникации създаде опасения, че радиочестотното електромагнитно излъчване от мобилните технологии може да причини рак и други заболявания. СЗО и ЕС поискаха висококачествени проучвания, за да могат да отговорят на тези въпроси. На този фон преди почти 20 години беше инициирано проучването COSMOS.

„Изследователите за първи път успяха да проведат проспективно кохортно проучване което събра подробна информация за използването на мобилните телефони от участниците. Резултатите показват, че тези, които прекарват най-много време в разговори по мобилен телефон, нямат по-висок риск от развитие на мозъчен тумор от останалите,“ казва Мария Фейхтинг, професор в Института по медицина на околната среда към Каролинския институт, която ръководи проучването COSMOS за риска от рак.

Между 2007 г. и 2013 г. голям брой хора в пет държави отговарят на подробни въпроси за използването на мобилни телефони. След това участниците са били проследени в раковите регистри, за да се регистрират всички новопоявили се мозъчни тумори.

Появата на мозъчни тумори сред 10% от хората, които са прекарали най-голям общ брой часове в разговори по мобилен телефон през живота си, не се различава от тези, които са използвали мобилен телефон значително по-малко. Хората, които са започнали да използват мобилен телефон повече от 15 години преди да отговорят на въпросника на COSMOS, не са имали по-висок риск от заболяване от тези, които са използвали мобилен телефон по-кратко време.

Предходните проучвания са имали методологични проблеми, които са затруднявали изготвянето на категорични заключения. Някои проучвания съобщават за връзка между използването на мобилни телефони и появата на мозъчни тумори. В тези проучвания са били обхванати хора, които вече са били диагностицирани с мозъчен тумор (случаи), и здрави контролни лица.

В такива случаи съществува голям риск пациентите да надценят предишната си употреба на мобилни телефони в сравнение със здравите контролни лица. Подобни грешки в паметта могат да повлияят на резултатите. В COSMOS всички участници са били свободни от тумори на нервната система в началото на изследването. Следователно заболяването не е могло да окаже влияние върху начина, по който участниците си спомнят за досегашното използване на мобилни телефони.

COSMOS е единственото проучване до момента, което е успяло да съчетае проспективен кохортен дизайн с подробна информация за степента на използване на мобилни телефони. Предишните проучвания са разполагали с информация само за това кога участниците са започнали да използват мобилни телефони.

Тези проучвания също не са установили връзка с мозъчните тумори, но са били критикувани за липсата на информация за това колко дълго участниците са говорили по мобилните си телефони. Сега COSMOS показа, че дори тези, които говорят най-много по мобилните си телефони, нямат по-висок риск от мозъчен тумор от останалите.

През 2011 г. Институтът за изследване на рака към СЗО, IARC, класифицира радиочестотните полета като „вероятно канцерогенни.“ Тази оценка до голяма степен се основава на проучванията, при които пациенти с мозъчни тумори и здрави контролни групи са били питани ретроспективно за предишната им употреба на мобилни телефони. Изследователите от COSMOS посочват, че резултатите от проучването ще допринесат значително към научните доказателства за бъдещи оценки на риска за здравето, но и че са необходими още изследвания.

„Технологията на мобилните телефони непрекъснато се променя, а някои от туморите, които изследвахме, са много редки. Затова ще продължим да следим участниците в проучването COSMOS, за да можем да направим категорични заключения за възможните дългосрочни рискове,“ казва Мария Фейхтинг.

Източник: fakti.bgСледете ни в Google News Showcase


Още от Светът на здравето