Община Елхово обявява конкурс за длъжността Началник отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“

23 май 2024 16:21  |  Общество

Община Елхово обяви конкурс за началник на отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“. Минималните изисквания към кандидатите са: завършено висше образование – степен бакалавър, както и минимум 3 години опит или придобит ранг III младши.

Специфичните изискванията към кандидатите е да отговарят на изискванията на чл. 7 ал. 1 от Закона за държавния служител. Изборът на кандидат за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, както и провеждане на интервю.

Документите за участие в конкурса ще се приемат до 17:00 часа на 3 юни 2024 год. на адрес: гр. Елхово ул. ”Търговска” № 13 в „Център за административно обслужване” в сградата на община Елхово, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Документите могат да се подават по електронен път на адрес obshtina@elhovo.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на Община Елхово.

Повече информация за необходимите документи и условията за кандидатстване, може да се намери на адрес: https://elhovo.bg/?p=39837Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО