Видео и снимки: Приключиха строително-монтажните дейности на път Елхово – Трънково

22 октомври 2013 13:09  |  Видео, Общество, Снимки

roadПриключиха строително-монтажните дейности в изпълнение на обект асфалтови работи по общинските пътища от четвъртокласната пътна мрежа по направление Път ІV-70064 Трънково. Дейностите по обновяването са изпълнени по технологията на студено рециклиране, посредством която бе подновена настилката на ул. „Ал. Стамболийски” и ул. „Победа”. Работите включиха изкоп на неподходящия повърхностен пласт, разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, фрезоване и мероприятията по студено рециклиране. След което бе положен плътен асфалтобетон.

Основният ремонт на общинската пътна мрежа се извършва с целеви средства от държавния бюджет за община Елхово. Целта на общинското ръководство е да се подобри мобилността на работната сила, осигуряване на равен достъп до основни услуги на населението и повишаване потенциала на община Елхово за развитие на активна инвестиционна общност, чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища. Да се осигури безопасност на движението, подобри достъпността и съкрати времето за пътуване между общинския център, населените места в общината  и съседни общини.

Видео:Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО