Предстои старт на приема на ученици в Гимназия „Св. Кл. Охридски“ – гр. Елхово за учебна 2014/2015 година

9 юни 2014 07:04  |  Видео, Образование

gimЗа новата учебна 2014/2015 година Гимназия „Св. Кл. Охридски“ – гр. Елхово, предлага прием след 7-ми клас в две профилирани паралелки, профил „Природо-математически“.

Първата от тях е „Математика“ с допълнителни часове по математика, информационни технологии и български език и литература. Осигурена е отлична подготовка по математика, която е добра предпоставка за успешното кандидатстване във всички висши учебни заведения.

Втората профилирана паралелка е „Информационни технологии“ и е насочена към усъвършенстване на компютърните знания и умения на учениците. За целта най-много са часовете по информатика, информационни технологии, математика и български език и литература.

При участие в приема на първи етап на класиране от 17.06 до 20.06.2014 г. кандидатите подават в Гимназия „Св. Кл. Охридски“ – гр. Елхово, следните документи:

  1. Удостоверение за завършен VІІ-ми клас /получава се от училището, в което кандидатът е учил/.
  2. Служебна бележка за оценките от положените изпити /получава се от училището, в което е положен изпитът/.
  3. Заявление за участие в класирането /по образец/.

А за учениците, завършили 8-ми клас, за първи път сформираме една нова паралелка без приемен изпит с профил „Технологичен“ – информационни технологии. Акцентът ще бъде поставен върху информационните технологии, географията и физическото възпитание. Учениците ще имат възможност сами да избират кои предмети да изучават.

Кандидатите подават в Гимназия „Св. Кл. Охридски“ – гр. Елхово, след получаване на свидетелството си следните документи:

  1. Заявление за кандидатстване /по образец/
  2. Свидетелство за завършено основно образование.

Гимназията разполага с три отлично оборудвани кабинета. Това дава възможност на всички да работят самостоятелно и да имат достъп до бърз интернет.

На учениците е предоставена отлична база след ремонт, топли уютни стаи, нова и моделно оборудвана спортна площадка, библиотека и мултимедиен кабинет с интерактивна дъска.

Най-талантливите имат възможност да се изявят на национални състезания в желаната от тях област.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО