84 % е изпълнението на плана за приходи от данъци до септември на Община Болярово

29 октомври 2010 17:11  |  Общество

84 % е изпълнението на плана за приходи от данъци за деветмесечието на 2010 година. При годишен план 260 хил. лева са постъпили 218 хиляди.

За 9 месеца на 2010 г. са постъпили 114 хил. лева данъчни приходи при план за цялата година 146 хил. лв. % отношение изпълнено е 78 %. Разпределението по отделни данъци е както следва: за данък недвижими имоти при годишен план 40 хил. лв. , са постъпили 32 хил. лв. или изпълнението е 80%. Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин за годината са планирани 70 хил. лв., а са събрани 51 хил. лв., което е 72 % изпълнение. Този данък зависи от сделките с движимо и недвижимо имущество.

Данък върху превозните средства за годината са предвидени постъпления от 30 хил. лв., а са събрани 26 хил. лв. или 86 %. Патентният данък за 2010 г. е 6 хиляди лева, а са събрани 5 хил. лв. или изпълнението е 83%.

За същия период събраните приходи от такси и глоби при планирани 114 хил. лв. за 2010 г. изпълнение за деветмесечието 104 хил. или 91%.

С най-голям дял е такса битови отпадъци- при планирани постъпления 100 хил. лв. за годината, събраните суми за периода са 87 хил.лв. или 87%. Събраните суми от извършени административни услуги и други такси са 15 хиляди лева, при планирани 10 хил. лв.

От събрани глоби са постъпили 2 хил. лв., а са планирани за 2010 г. 4 хил. лв.

Като се има предвид, че към края на годината се очаква да се издължат някои физически и юридически лица, които изчакват последните срокове за плащане, се счита, че планираните постъпления са изпълними.

Евентуално неизпълнение е възможно по данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, който е трудно предвидим.

Приети и обработени са декларации по ЗМДТ чл.14- 659 бр., чл. 17-137 бр. Патентни декларации- 45 броя. Издадените удостоверения за данъчни оценки са 576 броя.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО