Съпредседателите на ЮИР разискваха съвместно проблемите на региона

2 ноември 2010 17:21  |  Общество

Проблемите в социално-икономическото развитие на общините от област Ямбол и останалите области от Югоизточен регион Бургас, Сливен и Стара Загора бяха обсъдени по време на среща на съпредседателите на Регионалния съвет за развитие, под председателството на областния управител на Ямбол.

Трудностите на различните общини си приличат много и са основно в областта на пътната и ВиК инфраструктура, изграждането на пречиствателни станции и регионални депа за отпадъци, високи нива на безработица, особено в малките населени места и селата, както и недостатъчно развитие на възможностите за туризъм.

Областният управител Таня Димитрова изведе няколко основни проблема на областта. По отношение на пътната инфраструктура най-наболелият проблем е свързан с рехабилитацията на път I-7 в участъка „Окоп-Елхово”, недобра общинска улична мрежа и липса на указателни табели.

Областта притежава потенциал за развитие на културен и селски туризъм, но за целта трябва да се подобри и туристическата инфраструктура.

По въпроса за здравеопазването бе отчетена нуждата от запазване на всички болници на територията на област Ямбол.

Съгласно директивите на Европейския съюз, съществува необходимост от изграждане на пречиствателни станции за битови отпадъци и води – проблем, особено остър за община Ямбол, която е с население над 10 00 души.

В сферата на околната среда липсата на площадки и предприятия за събиране и рециклиране на автомобилни гуми е проблем, на който се търси решение, както и намирането на възможности за по-добро управление на водните ресурси в областта.

В социалната сфера бе отчетена нуждата от разработване на по-обхватни и разнообразни социални услуги в подкрепа на рисковите общности групи – идея, заложена в Областната стратегия за развитие на социалните услуги.

Като възможен инструмент за решаването на тези проблеми, се обсъждат варианти за по-активно усвояване на средствата от оперативните програми на ЕС и наваксване на изоставането, натрупано през предходните години. За целта се обсъждат варианти за разработване и кандидатстване на ЮИР по ОПАК.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО